Εταίροι

 

Το έργο υλοποιείται από το DIE ως συντονιστή φορέα σε συνεργασία με οργανισμούς-εταίρους από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία.

Coordinator:
German Institute for Adult Education
Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE)

DIE_Logo

Το DIE ιδρύθηκε το 1957 ως ερευνητικό ίδρυμα. Ο  κοινωνικοπολιτικός του στόχος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ανάδειξη  της εκπαίδευσης ενηλίκων ως μέσο  προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής συμμετοχής και απασχολησιμότητας του ενήλικου πληθυσμού στη Γερμανία.

 

Contact:
German Institute for Adult Education
Leibniz Centre for Lifelong Learning
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V.
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen
Brigitte Bosche
Heinemannstraße 12-14
53175 Bonn
+49 228 / 3294 131
bosche@die-bonn.de
Germany


 

dafni Logo

Για την Ελλάδα φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΔΑΦΝΗ Κ.Ε.Κ.. Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ανταποκρίνεται σταθερά σε προσκλήσεις που απευθύνουν Κεντρικοί φορείς της Ελληνικής  Κυβέρνησης ή Ευρωπαϊκοί φορείς,   προκειμένου να διαμορφώσει αντιστοίχως δυνατότητες  ανάπτυξης και υλοποίησης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την επαγγελματική ένταξη, την κοινωνική ενσωμάτωση  και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων του στην ζωή και την εργασία.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ έχει υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό έργων  επαγγελματικής κατάρτισης  και συμβουλευτικής   για την εργασία  νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας  αλλά και μακροχρόνια ανέργων, δίνοντας έμφαση σε πληθυσμούς σε επισφάλεια , όπως  ρομά και  εργασιακοί μετανάστες τρίτων χωρών.

 

DAFNI KEK – Adult Education Center
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΔΑΦΝΗ Κ.Ε.Κ
www.kekdafni.gr
Βασιλική Τσεκούρα
Ελαιοχώριον Δυτικής Αχαΐας
25200 Δυτική Αχαΐα
+302610341472
vasiliki@kekdafni.gr
Ελλάδα 


 Desarrollo para la Formación e Integración

 Defoin Logo mit Schriftzug

Desarrollo para la Formación e Integración (DEFOIN) was born in 2009 with the idea of promoting training for employment and integration of employed and unemployed workers; a crucial necessity at a time when the economic crisis hit and the skill requirements of workers were high. DEFOIN has extensive experience in the comprehensive management of training plans, as well as specific solutions tailored to the need of design, management and delivery of continuing and occupational training for businesses and employed and unemployed.

Desarrollo para la Formación e Integración (DEFOIN)
Javier Morales Luque
European Project Coordinator
jamolu@defoin.es
+34 649944296
Spain

 


SwIdeas AB

SwIdeas Logo

SwIdeas is a multi-cultural organization with a focus on community- and business development. We partner with small and medium sized enterprises, NGOs and the public sector, contributing with expertise within start-ups, trade, international development, social development and advisory services. 

SwIdeas AB
Postbox no. 17584,
20010 Malmö, Sweden.
Email: abdallah.sobeih@swideas.se   
Mob.: +46 (0) 72 286 7707
Url: www.swideas.se

 


“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH  

die Berater Logo 

“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH  focuses on adult education vocational training and human resources development. Founded in 1998 by Martin Röhsner, die Berater®  now employs 350 people in over 40 locations throughout Austria, with additional centres in Slovakia, Slovenia, and Bulgaria.

Our services are aimed at private individuals, national and international companies and organisations in all sectors and of any size, as well as the public sector. die Berater’s main fields of activities are: Adult education, Outplacement and EU Projects and project consultancy.

www.dieberater.com

www.bridgestoeurope.com

Christoph Grandits, MA
c.grandits@dieberater.com

 


Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

LUV Logo grau

Ljudska univerza Velenje is public non-profit institution providing adult education. LUV offers formal and informal programmes adapted to adults, young adults and seniors. It provides counselling, especially for people with distance to labour market. LUV cooperates with institutions in the region by promoting the importance of education, by offering its participant’s various educational programmes and by involving them in different EU and national projects.


Mihaela Orozel
Titov trg 2
3320 Velenje
+386 3 898 54 62
mihaela.orozel@lu-velenje.si
www.lu-velenje.si