Βασική Ιδέα

Υπάρχουν τρεις κύριες  απόψεις στις οποίες  χτίστηκε το  ProfilPASS , τις οποίες είναι καλό κάποιος να τις γνωρίζει:

1. Οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες περισσότερο σε άτυπα  περιβάλλοντα

Η αρχική ιδέα είναι ότι  κάθε άνθρωπος έχει αναπτύξει δεξιότητες στη ζωή του που αποτελούν και τη βάση για τη δράση του στην καθημερινότητα. Το γεγονός δηλαδή , ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερο σε ανεπίσημα περιβάλλοντα και μέσω της διευθέτησης των προκλήσεων της καθημερινότητας. Επίσης  ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν δεξιότητες και ότι όλες οι δεξιότητες έχουν αξία ανεξάρτητα από το που αποκτήθηκαν αποτελεί σημαντική και  υπογραμμισμένη ιδέα στο ProfilPASS.

2. Ο όρος δεξιότητα

Μια δεξιότητα είναι κάτι παραπάνω από γνώση και ικανότητες. Πρόκειται για την ικανότητα να ανταποκρίνεσαι σε σύνθετες απαιτήσεις, με την άντληση και κινητοποίηση πόρων συμπεριλαμβανομένων των  δεξιοτήτων και στάσεων σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η ικανότητα, για παράδειγμα, να επικοινωνούμε αποτελεσματικά είναι μια δεξιότητα που αντλείται από τη γνώση ενός ατόμου για τη γλώσσα, πρακτικές δεξιότητες Η/Υ και στάσεις απέναντι σε εκείνους με τους οποίους εκείνος ή εκείνη επικοινωνεί.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ικανότητας και δεξιότητας στο ProfilPASS;

Στον φάκελο του  ProfilPASS ζητείται πρώτα από τον χρήστη να καταγράψει με λεπτομέρεια τι έχει κάνει σε διάφορα πεδία δραστηριότητας. Σε ένα δεύτερο βήμα αυτός ή αυτή θα πρέπει να περιγράψει τιςδεξιότητες και ικανότητες που χρησιμοποιήθηκαν όταν τα έκανε. Κατά το τελευταίο βήμα  το ProfilPASS ζητά από τον χρήστη να εκτιμήσει τις ικανότητές του σε συγκεκριμένο επίπεδο (επίπεδο Α-Γ). Τώρα το  ProfilPASS  ορίζει τις δεξιότητες σαν προσόντα που κάποιος έχει κατακτήσει σε άλλα πεδία/πλαίσια δραστηριοτήτων, και τις οποίες κάποιος μπορεί να είναι επίσης σε θέση να εξηγήσει και να επιδείξει. Εξαιτίας του εύρους ανταπόκρισής τους, αυτοί οι τύποι προσόντων καλούνται δεξιότητες.  

3. Η σημασία των συνοδευτικών συμβουλών και των σημαντικών θεωριών στο ProfilPASS

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πλήρη επίγνωση των δεξιοτήτων τους. Σπάνια βιώνουν έναν αναστοχασμό και μια εξερεύνηση των δεξιοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρασχεθεί συνοδευτική συμβουλευτική και υποστήριξη.  Επιπλέον, πέρα από τον φάκελο το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του  ProfilPASS είναι άρα και η επαφή με συμβούλους του ProfilPASS που επικουρούν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τι δεξιότητες έχουν.  Οι σύμβουλοι του ProfilPASS  εκπαιδεύονται σε ένα μάθημα στο οποίο μαθαίνουν τη φιλοσοφία και τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις.