Συστατικά Στοιχεία του ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα

Το ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα είναι ο πυρήνας της εργαλειοθήκης SCOUT-toolkit. Πρόκειται για μια προσαρμοσμένη έκδοση του αρχικού ProfilPASS και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα βιώματα των νέων μεταναστών.

Η αναθεωρημένη για προσαρμογή στην ομάδα στόχου των νέων μεταναστών,  έκδοση του ProfilePASS,  διακρίνεται από:

  • σύντομα κείμενα
  • χρήση απλής γλώσσας
  • ενισχυμένη χρήση εικόνων , σχεδιαγραμμάτων ή παρόμοιων μέσων με σκοπό την υποστήριξη της κατανόησης και της πρόσβασης των κειμένων
  • περιεχόμενο που βασίζεται κυρίως στη καθημερινή ζωή, τις εμπειρίες και την επαγγελματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες 
  • παροχή συμπληρωματικής βοήθειας (μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη των συμβούλων και την καταγραφή πραγματικών γεγονότων/ παραδειγμάτων) διευκολύνοντας  την πρόσβαση στο κείμενο και την  μεταφορά στην πραγματικότητα.

Download-Button

Πλήρες ProfilePASS σε απλή γλώσσα ως αρχείο PDF, βελτιστοποιημένο για εκτύπωση σε μορφή DIN A4.

Download-Button

Πλήρες ProfilPASS σε απλή γλώσσα ως αρχείο PDF, βελτιστοποιημένο για προβολή στην οθόνη.