Αποτελέσματα Έργου

Η εργαλειοθήκη SCOUT-toolkit

Η εργαλειοθήκη SCOUT- toolkit περιλαμβάνει 20 εργαλεία για την αξιολόγηση ικανοτήτων από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικά κοινωνιολογικά και μεθοδολογικά σημεία εστίασης. Εδώ, οι σύμβουλοι θα έχουν την ευκαιρία να έχουν άμεση πρόσβαση σε εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων που ταιριάζουν στις ανάγκες των νέων μεταναστών και που θα υποστηρίξουν και θα εμπλουτίσουν τη διαδικασία παροχής συμβουλευτικής.

Download-Button

 

 

Bild zu Erklärvideo Scout-Toolkit Englisch

Για μια πρώτη ματιά στην Εργαλειοθήκη -SCOUT μπορείτε εδώ να δείτε ένα διαδραστικό βίντεο. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με την Εργαλειοθήκη - SCOUT σε μόλις 5 λεπτά!

Το ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα είναι ο πυρήνας της εργαλειοθήκης SCOUT-toolkit. Πρόκειται για μια προσαρμοσμένη έκδοση του αρχικού ProfilPASS και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα βιώματα των νέων μεταναστών.

Η αναθεωρημένη για προσαρμογή στην ομάδα στόχου των νέων μεταναστών,  έκδοση του ProfilePASS,  διακρίνεται από:

  • σύντομα κείμενα
  • χρήση απλής γλώσσας
  • ενισχυμένη χρήση εικόνων , σχεδιαγραμμάτων ή παρόμοιων μέσων με σκοπό την υποστήριξη της κατανόησης και της πρόσβασης των κειμένων
  • περιεχόμενο που βασίζεται κυρίως στη καθημερινή ζωή, τις εμπειρίες και την επαγγελματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες 
  • παροχή συμπληρωματικής βοήθειας (μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη των συμβούλων και την καταγραφή πραγματικών γεγονότων/ παραδειγμάτων) διευκολύνοντας  την πρόσβαση στο κείμενο και την  μεταφορά στην πραγματικότητα.

Download-Button

Πλήρες ProfilePASS σε απλή γλώσσα ως αρχείο PDF, βελτιστοποιημένο για εκτύπωση σε μορφή DIN A4.

Download-Button

Πλήρες ProfilPASS σε απλή γλώσσα ως αρχείο PDF, βελτιστοποιημένο για προβολή στην οθόνη.

 

 

Το Εγχειρίδιο Συμβούλων

Το Εγχειρίδιο Συμβούλων είναι ένα συνοδευτικό έγγραφο για το SCOUT-toolkit και το ProfilPASS στη Απλή Γλώσσα. Παρέχει πληροφορίες για το περιβάλλον καθώς και οδηγίες και προτάσεις για τους συμβούλους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του SCOUT-toolkit και του ProfilPASS σε απλή γλώσσα.

Download-Button

 

 

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων βασίζεται στο εργαλείο SCOUT και στο Εγχειρίδιο Συμβούλων. Παρέχει καθοδήγηση και προτάσεις για την κατάρτιση συμβούλων όσον αφορά το περιεχόμενο και τις μεθόδους εργασίας και χρήσης των εργαλείων.

Download-Button

 

 

Ολοκληρωμένη Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών

Πριν ξεκινήσει η δημιουργία της εργαλειοθήκης SCOUT- toolkit, πραγματοποιήθηκε, στις χώρες εταίρους του SCOUT, εκτεταμένη έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών, αναφορικά με την ομάδα στόχου και το ενδιαφέρον του έργου,  που περιλάμβανε μια σύνοψη των παραδειγμάτων καλών πρακτικών στην εκάστοτε χώρα. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο συνοψίστηκαν στην Ολοκληρωμένη Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών.

Download-Button